Potrzeba wdrożenia zintegrowanego systemu monitorowania i dozowania wód kopalnianych do rzeki Wisły
PBN-AR
Instytucja
Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska (Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
PL
Czasopismo
Przegląd Górniczy
ISSN
0033-216X
EISSN
Wydawca
Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Górnictwa. Zarząd Główny
DOI
Rok publikacji
2014
Numer zeszytu
8
Strony od-do
142--149
Numer tomu
70
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0.5
Autorzy
(liczba autorów: 4)
Pozostali autorzy
+ 3
Słowa kluczowe
EN
Water Framework Directive
hydrotechnical surface water protection
methods of saline water utilization
PL
ramowa dyrektywa wodna
hydrotechniczna ochrona wód powierzchniowych
metody utylizacji słonych wód
Streszczenia
Język
EN
Treść
The main aim of his paper is to consider the need of development and implementation of an integral monitoring and batching system of saline mine water discharge. Currently, the mines use a hydrotechnical method of limiting the discharge of saline mine waters into the surface streams. In this method the temporary accumulated saline water in storage reservoirs is controlled during the discharge into the Vistula river. This method consist in introducing saline waters into the river in the period of increased water flows. Alternatively, in the period of low flows, the discharge in held or proceeded to a limited extent. Due to the lack of coexistence between particular mines, in respect of the date and amount of the water discharge, the Vistula river is of variable level of salinity. The authors focus on the necessity of cooperation between mines with the hydrotechnical limitation of saline water discharge into the Vistula river. The cooperation should ensure a coordinated discharge of saline waters from mines controlled by the integrated monitoring and batching system. In this case the salt concentration in waters would have a stable distribution, not a stochastic one. Additionally, the controlled water discharge would allow to obtain the concentration of salt in Vistula waters at the level required by law.
Język
PL
Treść
Głównym celem artykułu jest zwrócenie uwagi na potrzebę opracowania i wdrożenia systemu monitorująco-dozującego zrzutu zasolonych wód kopalnianych. Obecnie kopalnie węgla kamiennego stosują hydrotechniczną metodę ograniczania zrzutu słonych wód kopalnianych do cieków powierzchniowych polegającą na czasowym gromadzeniu wód słonych w zbiornikach retencyjnych i kontrolowanym ich zrzucie do rzeki Wisły. Metoda ta polega na wprowadzaniu słonych wód do rzeki w okresie zwiększonych przepływów wód, natomiast w przypadku niskich przepływów, zrzut jest wstrzymywany lub prowadzony w ograniczonym zakresie. Nie ma współdziałania między kopalniami, każda z osobna podejmuje decyzje o wielkości i terminie zrzutu nagromadzonych wód, co prowadzi do chaotycznej zmienności zasolenia Wisły. Autorzy zwracają uwagę na konieczność współdziałania kopalń w zakresie hydrotechnicznego ograniczania zrzutu słonych wód kopalnianych do Wisły. Powinno ono polegać na skoordynowanych zrzutach solanek z kopalń, sterowanych zintegrowanym system monitorowania i dozowania, dzięki czemu stężenia soli w wodach miałyby stabilny, a nie stochastyczny rozkład sterowane zrzuty wód kopalnianych pozwalałyby na osiąganie stężeń soli w Wiśle na wymaganych prawem poziomach.
Cechy publikacji
original article
peer-reviewed
Inne
System-identifier
idp:083617