Nowe wyzwania w hydrogeologii – europejski projekt FP7 GENESIS
PBN-AR
Instytucja
Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska (Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
PL
Czasopismo
Biuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego
ISSN
0867-6143
EISSN
Wydawca
Panstwowy Instytut Geologiczny – Panstwowy Instytut Badawczy
DOI
Rok publikacji
2013
Numer zeszytu
XIV/2
Strony od-do
633--643
Numer tomu
456
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0.78
Autorzy
Pozostali autorzy
+ 4
Słowa kluczowe
EN
groundwater
environmental tracers
FP7 GENESIS
time scale
EU Directives
PL
wody podziemne
dyrektywy UE
znaczniki środowiska
skala czasowa
FP7 GENESIS
GDE
Streszczenia
Język
EN
Treść
The paper briefly describes the European FP7 project GENESIS and lessons learned from the Polish case studies involved into the project. The most important are the role of time scales in understanding the groundwater flow system and environmental water requirements. Simple conceptual models are very important for time scale presentation. More sophisticated numerical modeling needs new methods of uncertainty control. One of them shown in the paper is calibration of flow and transport models with the aid of tracers in steps related to available data and age ranges.
Język
PL
Treść
W artykule krótko przedstawiono charakterystykę europejskiego projektu FP-7 GENESIS oraz doświadczenia wynikające z badania polskich obszarów testowych włączonych do projektu. W zrozumieniu systemu krążenia wód podziemnych najważniejsza jest rola skali czasowej oraz ocena środowiskowej roli wody. W prezentacji skali czasowej bardzo ważne są proste modele konceptualne. Bardziej zaawansowane modelowanie numeryczne wymaga nowych metod ograniczających niepewność prognoz. Jedną z przedstawionych w artykule metod jest kalibracja modeli przepływu i transportu przy pomocy znaczników środowiskowych w kolejnych krokach zależnych od dostępnych danych oraz przedziałów wieków wody.
Cechy publikacji
original article
peer-reviewed
Inne
System-identifier
idp:077108