Interaktywny geotermalny punkt informacyjny
PBN-AR
Instytucja
Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska (Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
PL
Czasopismo
Technika Poszukiwań Geologicznych. Geotermia, Zrównoważony Rozwój
ISSN
0304-520X
EISSN
Wydawca
Centralny Urząd Geologii ; Polska Akademia Nauk. Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią
DOI
Rok publikacji
2013
Numer zeszytu
2
Strony od-do
179--185
Numer tomu
52
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0.5
Autorzy
(liczba autorów: 2)
Słowa kluczowe
EN
geothermal applications
geothermal energy
geothermal interactive information point
PL
energia geotermalna
ośrodki geotermalne
geotermia
geotermalny punkt informacyjny
Streszczenia
Język
EN
Treść
Due to the growth of interest in non conventional source of energy, in many of European countries the development in sector of Renewable Energy Source (RES) is observed. Unfortunately in Poland the growing importance of renewable energy sources, especially considering geothermal energy, is relatively low. Furthermore in Poland complex and reliable information about places with geothermal applications in Europe is generally published in expert’s magazines or scientific publications. For consumers some information about geothermal swimming pools is mostly given on commercial web sites. There are few reliable sources of information about geothermal heating plants for non-specialists in this field. The websites described in this article was created to join three geothermal water applications: heating, recreation and treatment in a wider area. The Geothermal Information Point is an interactive tool to show the most essential geothermal information. It’s friendly software make research quick and easy. The information point is a great opportunity to promote geothermal applications, first from Poland and then also the other European countries in the future. The information will be updated each year.
Język
PL
Treść
Na przestrzeni ostatnich lat w wielu krajach europejskich obserwowany jest wzrost znaczenia odnawialnych źródeł energii (OŹE) zarówno w gospodarce jak i wśród użytkowników prywatnych. Niestety, w Polsce stopień wykorzystania odnawialnych źródeł energii, szczególnie biorąc pod uwagę energię geotermalną, jest niski. Informacje na temat potencjału i możliwości wykorzystania energii geotermalnej w Polsce najczęściej zawarte są w specjalistycznych opracowaniach, a także naukowych publikacjach. Dla osób, które nie są wdrożone w problematykę geotermalną odnalezienie rzetelnych informacji w krótkim czasie jest sporym wyzwaniem. Portal internetowy opisany w tym artykule powstał, aby połączyć ze sobą trzy główne kierunki wykorzystania energii geotermalnej, jakimi są: ciepłownictwo, rekreacja i lecznictwo przy wykorzystaniu ciepła pochodzącego z wód podziemnych. Interaktywny Geotermalny Punkt Informacyjny jest narzędziem, którego głównym celem jest promowanie energii geotermalnej w Polsce. Dzięki przyjaznemu oprogramowaniu każdy użytkownik za pomocą portalu będzie mógł w szybki i łatwy sposób uzyskać rzetelne informacje na temat potencjału geotermalnego na wybranym obszarze. Obecnie punkt informacyjny obejmuje informacje dotyczące Polski, w przyszłości planowane jest również powiększenie zasobu danych zawartych w portalu o kolejne kraje europejskie. Dane zawarte w portalu będą aktualizowane co roku, a dostępne są zarówno w języku polskim jak i angielskim pod adresem internetowym: www.geoinfopoint.cba.pl.
Cechy publikacji
original article
peer-reviewed
Inne
System-identifier
idp:075921