Charakterystyka hydrogeochemiczna wód termalnych geotermii Pyrzyce
PBN-AR
Instytucja
Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska (Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
PL
Czasopismo
Gaz, Woda i Technika Sanitarna
ISSN
0016-5352
EISSN
2449-9404
Wydawca
Wydawnictwo Czasopism i Książek Technicznych SIGMA-NOT Sp. z o.o.
DOI
Rok publikacji
2015
Numer zeszytu
2
Strony od-do
52--55
Numer tomu
89
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0.28
Autorzy
Słowa kluczowe
EN
geothermal energy
Pyrzyce
geothermal heating plant
PL
energia geotermalna
Pyrzyce
ciepłownia geotermalna
Streszczenia
Język
EN
Treść
Pyrzyce since 1997 enjoy the benefits of groundwater, which include the geothermal heat as a source of clean and renewable energy. In an article based on water analysis, coming directly from one of the production borehole (Pyrzyce GT-1), the hydrogeochemical characterization of groundwater exploited at two points: at the head of the GT-1 borehole and behind the installation exchanger (the water which is then injected in the aquifer), were performed. Article also presents the current state of the use of geothermal energy in the Pyrzyce heating plant and the possibilities of further geothermal water utilization for recreational and balneothrapy purposes.
Język
PL
Treść
Geotermia Pyrzyce od roku 1997 korzysta z dobrodziejstw wód podziemnych do jakich zaliczyć można ciepło geotermalne stanowiące źródło czystej i odnawialnej energii. W artykule na podstawie analizy wody pochodzącej bezpośrednio z otworu eksploatacyjnego Pyrzyce GT–1 wykonano charakterystykę hydrogeochemiczną eksploatowanych wód podziemnych w dwóch punktach: na głowicy otworu GT–1 oraz za wymiennikiem instalacji (woda która następnie zatłaczana jest do warstwy wodonośnej). Zaprezentowano również obecny stan wykorzystania energii geotermalnej
Cechy publikacji
original article
peer-reviewed
Inne
System-identifier
idp:088621
CrossrefMetadata from Crossref logo
Cytowania
Liczba prac cytujących tę pracę
Brak danych
Referencje
Liczba prac cytowanych przez tę pracę
Brak danych