Charakterystyka hydrogeochemiczna wód termalnych geotermii Stargard Szczeciński
PBN-AR
Instytucja
Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska (Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
PL
Czasopismo
Gaz, Woda i Technika Sanitarna
ISSN
0016-5352
EISSN
2449-9404
Wydawca
Wydawnictwo Czasopism i Książek Technicznych SIGMA-NOT Sp. z o.o.
DOI
Rok publikacji
2015
Numer zeszytu
3
Strony od-do
101--105
Numer tomu
89
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0.35
Autorzy
Słowa kluczowe
EN
geothermal energy
Stargard Szczeciński
geothermal heating plant
PL
energia geotermalna
Stargard Szczeciński
ciepłownia geotermalna
Streszczenia
Język
EN
Treść
Geothermal heating plant in Stargard Szczeciński is the second of geothermal plants located within the Szczecin Trough and the only one in the Polish Lowland, in which both injection and production borehole in the operating geothermal doublet have the pump chamber. The article presents a brief description of a geothermal heating plant in Stargard Szczeciński, and hydrogeochemical analysis performed for the sample of water taken directly from the heating plant in Stargard Szczeciński. The sample were collected in two points: at the head of the exploitation borehole Stargard GT-2 and behind the heat exchanger. The main results of the analysis were discussed.
Język
PL
Treść
Ciepłownia geotermalna Stargard Szczeciński to drugi obok ciepłowni w Pyrzycach z zakładów geotermalnych zlokalizowanych w obrębie Niecki Szczecińskiej i jedyny na obszarze Niżu Polskiego zakład ciepłowniczy, w którym otwór zatłaczający jak i eksploatacyjny wchodzące w skład dubletu geotermalnego posiadają komorę pompową. Artykuł prezentuje krótką charakterystykę ciepłowni geotermalnej w Stargardzie Szczecińskim, a także analizę hydrogeochemiczną wód wykonanych na próbkach pochodzących bezpośrednio z ciepłowni pobranych na głowicy otworu eksploatacyjnego Stargard GT-2 oraz za wymiennikiem ciepła, czyli wodę która zatłaczana jest z powrotem do warstwy wodonośnej z której została pobrana.
Cechy publikacji
original article
peer-reviewed
Inne
System-identifier
idp:092724
CrossrefMetadata from Crossref logo
Cytowania
Liczba prac cytujących tę pracę
Brak danych
Referencje
Liczba prac cytowanych przez tę pracę
Brak danych