Badania kinematyki powierzchniowych ruchów masowych z wykorzystaniem naziemnej interferometrii radarowej
PBN-AR
Instytucja
Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska (Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie)
Informacje podstawowe
Rok publikacji
2013
Główny język publikacji
PL
Książka z rozdziałami
Przekład językowy
Ocena KEN
Edycja naukowa
Strony
127
Numer tomu
Seria wydawnicza
Wydawnictwa Naukowe
Numer w serii wydawniczej
KU 0522
Numer wydania
Wydawca
Wydawnictwa AGH
Miejsce wydania
Kraków
ISBN
978-83-7464-648-2
ISMN
ISSN
Mapa
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
9.07
Autorstwo oznaczone
Redaktorzy
(liczba redaktorów: 2)
Streszczenia
Język
PL
Treść
W pracy na tle ogólnych danych o osuwiskach i ich kinematyce przedstawiono wyniki badań geologiczno-inżynierskich oraz monitoringowych dwóch wybranych osuwisk – osuwiska zbocza naturalnego w Karpatach (w miejscowości Milówka) oraz osuwiska fragmentu zbocza południowego odkrywkowej Kopalni Węgla Brunatnego „Bełchatów – wraz z oceną warunków i przyczyn ich wystąpienia. Opisano wyniki i metodyczne aspekty monitoringu za pomocą interferometrii radarowej jako nowoczesnej, dokładnej metody oceny przemieszczeń gruntów w osuwiskach. Zintegrowanie pomiarów z użyciem radaru interferometrycznego z dotychczas stosowanymi w geodezji technikami pomiarowymi osuwisk stanowi niespotykaną jeszcze w kraju metodę ich monitoringu. Na podstawie przeprowadzonych pomiarów archiwalnych osuwisk z kopalni „Bełchatów, a także danych literaturowych dotyczących kinematyki osuwisk zaproponowano kryteria praktyczne oceny kinematyki faz osuwiskowych, a zwłaszcza wystąpienia zasadniczego ruchu osuwiskowego.
Cechy publikacji
scholarly-monograph
peer-reviewed
Inne
System-identifier
idp:079288