Badania grawimetryczne w wybranych szybach górniczych na terenie GZW
PBN-AR
Instytucja
Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska (Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
PL
Czasopismo
Przegląd Górniczy
ISSN
0033-216X
EISSN
Wydawca
Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Górnictwa. Zarząd Główny
DOI
Rok publikacji
2015
Numer zeszytu
2
Strony od-do
35--42
Numer tomu
71
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0.57
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Słowa kluczowe
EN
gravimetric research in mine shafts
interval density
gravity correction
PL
badania grawimetryczne w szybach górniczych
poprawka górnicza siły ciężkości
gęstość interwałowa
Streszczenia
Język
EN
Treść
This paper presents the results of gravimetric research conducted in mine shafts. The method of vertical gravimetric survey is discussed in the context of physical grounds of its application. Both the methodology of gravimetric measurements in mine shafts and data processing are presented. This paper presents an original method of calculating gravity correction related to a mine shaft. The use of it contributes to obtaining total density values of the rock outside the shaft lining close to the actual values. As a result of the interpretation of the research results, a loosening zone in the rock mass surrounding the shafts was detected. Loosening zones may cause determinable damage in shaft lining and changes in the location of its elements.
Język
PL
Treść
Artykuł prezentuje wyniki badań grawimetrycznych wykonanych w szybach górniczych. Omówiono metodę pionowego profilowania grawimetrycznego, przedstawiając fizyczne podstawy jej zastosowania. Zaprezentowano metodykę zarówno pomiarów grawimetrycznych w szybie, jak i sposób przetwarzania ich wyników. W pracy przedstawiono oryginalną metodę obliczania poprawki górniczej siły ciężkości od przewodu szybowego. Jej zastosowanie przyczynia się do otrzymywania gęstości objętościowych skał, występujących poza obudową szybu, zbliżonych do wartości rzeczywistych. W wyniku przeprowadzonej interpretacji badań wykryto strefy rozluźnień ośrodka skalnego wokół szybów. Strefy te mogą stanowić źródło stwierdzonych uszkodzeń obudowy i zmian w położeniu jej elementów.
Cechy publikacji
original article
peer-reviewed
Inne
System-identifier
idp:088726