Właściwości fizykochemiczne popiołów lotnych z kotłów fluidalnych i ich wpływ na wybrane cechy użytkowe mieszanek drogowych
PBN-AR
Instytucja
Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki (Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
PL
Czasopismo
Prace Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych
ISSN
1899-3230
EISSN
Wydawca
Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych Oddział Inżynierii Procesowej Materiałów Budowlanych
DOI
Rok publikacji
2013
Numer zeszytu
12
Strony od-do
18--27
Numer tomu
6
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0.67
Autorzy
(liczba autorów: 2)
Pozostali autorzy
+ 1
Słowa kluczowe
EN
FBC fly ash
soil stabilization
materials for roads constructions
PL
popioły lotne z kotłów fluidalnych
materiały do budowy dróg
stabilizacja gruntu
Streszczenia
Język
EN
Treść
Significant differences, as the chemical composition, phase composition and grains morphology between the conventional fly ash and FBC fly ash are concerned, cause the difficulties of FBC fly ash application in the production of building materials. However, in the road construction the FBC fly ash can effectively replace the conventional PFA materials. The studies prove that the FBC fly ash can be implemented as a valuable component of ash-binder mixtures, potentially used in stabilization and modification of cohesive soil.
Język
PL
Treść
Znaczne różnice składu chemicznego, fazowego i morfologii popiołów lotnych z kotłów pyłowych i popiołów lotnych z kotłów fluidalnych powodują, że zagospodarowanie tych ostatnich w przemyśle materiałów budowlanych jest bardzo utrudnione. Inaczej jest w drogownictwie, w którym popioły lotne z kotłów fluidalnych mogą z powodzeniem zastępować popioły konwencjonalne. Badania wykazały, że popioły lotne z kotłów fluidalnych stanowią wartościowy składnik mieszanek popiołowo-spoiwowych, które mogą być użyte do ulepszania i stabilizacji gruntów spoistych.
Cechy publikacji
original article
peer-reviewed
Inne
System-identifier
idp:078860