Oznaczanie poziomu aktywności $^{137}Cs$ oraz stężeń wybranych metali ciężkich w glebach wschodniej części Karpat fliszowych przy zastosowaniu spektrometrii gamma oraz atomowej spektrometrii absorpcyjnej (AAS)
PBN-AR
Instytucja
Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki (Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie)
Książka
Tytuł książki
Nauka i przemysł – metody spektroskopowe w praktyce, nowe wyzwania i możliwości : praca zbiorowa
Data publikacji
2013
ISBN
978-83-937272-0-9
Wydawca
UMCS
Publikacja
Główny język publikacji
PL
Tytuł rozdziału
Oznaczanie poziomu aktywności $^{137}Cs$ oraz stężeń wybranych metali ciężkich w glebach wschodniej części Karpat fliszowych przy zastosowaniu spektrometrii gamma oraz atomowej spektrometrii absorpcyjnej (AAS)
Rok publikacji
2013
Strony (od-do)
487--496
Numer rozdziału
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0.7
Hasło encyklopedyczne
Autorzy
(liczba autorów: 6)
Pozostali autorzy
+ 5
Cechy publikacji
chapter-in-a-book
peer-reviewed
Inne
System-identifier
idp:074983