Odporność hydrolityczna szkieł do immobilizacji odpadów szkodliwych
PBN-AR
Instytucja
Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki (Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
PL
Czasopismo
Materiały Ceramiczne
ISSN
1505-1269
EISSN
Wydawca
Polskie Towarzystwo Ceramiczne
DOI
Rok publikacji
2014
Numer zeszytu
2
Strony od-do
135--140
Numer tomu
66
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0.42
Autorzy
(liczba autorów: 2)
Słowa kluczowe
EN
hazardous waste
immobilization
borosilicate glass
phosphate glass
vitrification
PL
szkła fosforanowe
immobilizacja
szkła borokrzemianowe
witryfikacja
odpad szkodliwy
Streszczenia
Język
EN
Treść
Vitrification is currently the most effective method of disposal of hazardous wastes. This method permanently immobilizes toxic elements into the glass structure, that behave like glass modifiers. Glass coming from the P2O5-Fe2O3 system was studied with respect to the radioactive waste immobilization. Na2SO4 and CaCl2 were used as model wastes. Borosilicate glass for immobilization of medical ashes was also studied. Hydrolytic resistance of the glasses prepared from glass-waste mixtures was investigated. The obtained results confirmed usefulness of the glasses for the vitrification of the studied wastes.
Język
PL
Treść
Witryfikacja jest obecnie najskuteczniejszą metodą unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych. Pozwala ona na trwałe unieruchomienie w strukturze szkła pierwiastków szkodliwych, które pełnią rolę modyfikatorów więźby szkła. W pracy badano szkło z układu P2O5–Fe2O3 przeznaczone do immobilizacji odpadów radioaktywnych. Jako modelowy odpad radioaktywny posłużyły Na2SO4 oraz CaCl2. Badano także szkło borokrzemianowe przeznaczone do unieszkodliwiania odpadów medycznych w postaci popiołu. Przeprowadzono badania odporności hydrolitycznej szkieł uzyskanych z mieszanin szkło-odpad. Na tej podstawie określono wpływ ilości dodawanego do szkła odpadu na ich odporność hydrolityczną. Przeprowadzone badania obu rodzajów szkieł wykazały ich przydatność jako matryce do witryfikacji wybranych grup odpadów.
Cechy publikacji
original article
peer-reviewed
Inne
System-identifier
idp:083543