Ocena możliwości wykorzystania popiołów wapiennych do produkcji autoklawizowanego betonu komórkowego
PBN-AR
Instytucja
Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki (Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
PL
Czasopismo
Materiały Budowlane
ISSN
0137-2971
EISSN
2449-951X
Wydawca
Wydawnictwo Czasopism i Książek Technicznych Sigma-NOT Sp. z o.o.
DOI
Rok publikacji
2013
Numer zeszytu
2
Strony od-do
42--43
Numer tomu
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0.14
Autorzy
(liczba autorów: 3)
Pozostali autorzy
+ 1
Streszczenia
Język
EN
Treść
The paper reports the results of the investigation on use calcareous fly ash to production aerated autoclaved concrete (AAC). In this investigation 3 different AAC (density 600 kg/m3) in PGS technology were produced: a) control AAC containing siliceous fly ash and lime, b) AAC where 20% of siliceous fly ashwas replaced with calcareous fly ash, c) AAC containing calcareous fly ash and lime. The results indicated that calcareous fly ash is an acceptable material for AAC production. XRD examinations and SEMobservations showed that in hydration products calcium silicate hydrates were observed, including themost important – 1,1 nm tobermorite. The use of calcareous fly ashes can reduce the amount of lime about 40% compared to the typical PGS technology. More over, there is also the possibility of use unfractionated calcareous fly ashes to productionAAC, in this case siliceous fly ash is use as a aggregate and as a binder calcareous fly ash is use.
Cechy publikacji
original article
peer-reviewed
Inne
System-identifier
idp:073036