Metody mechanochemiczne w syntezie lutów szklanych
PBN-AR
Instytucja
Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki (Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
PL
Czasopismo
Szkło i Ceramika
ISSN
0039-8144
EISSN
Wydawca
http://www.szklo-ceramika.pl/
DOI
Rok publikacji
2013
Numer zeszytu
1
Strony od-do
14--19
Numer tomu
64
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0.42
Autorzy
(liczba autorów: 2)
Streszczenia
Język
EN
Treść
Mechanical activated barium silicate glasses were studied as a potential sealant for joining of different materials. Influence of glass batch mechanical activation on glass synthesis process was determined. Thermal properties and structure of BaO - SiO2 - MgO - ZnO system glasses containing less than 40% mass of SiO2 as the network forming component were studied. Mechanical activation on the thermal properties were investigated. Melting progress were tested using high temperature microscopy. Mechanical activation causes a decrease of the melting temperature and increase crystallization tendency of the investigated materials. The prospective glasses are indicated for sealant applications.
Język
PL
Treść
Badano szkła aktywowane mechanicznie krzemianowo-barowe do zastosowania jako luty do łączenia różnego typu materiałów. Określono wpływ aktywacji mechanicznej zestawów na proces ich syntezy. Zbadano właściwości termiczne i strukturę szkieł z układu BaO - SiO2 - MgO - ZnO o zawartości SiO2 jako składnika więźbotwórczego mniejszej niż 40% mas. oraz określono wpływ na nie aktywacji mechanicznej. Postęp topienia szkieł kontrolowano przy użyciu mikroskopu wysokotemperaturowego. Wykazano, iż aktywacja mechaniczna obniża znacznie temperatury topienia szkieł oraz zwiększa ich zdolność do krystalizacji. Wytypowano szkła najbardziej odpowiednie jako luty.
Cechy publikacji
original article
peer-reviewed
Inne
System-identifier
idp:072755