Cavitation wear of ceramics. Pt. 1, Mechanisms of cavitation wear of alumina and tetragonal zirconia sintered polycrystals
PBN-AR
Instytucja
Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki (Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
EN
Czasopismo
Composites Theory and Practice
ISSN
2084-6096
EISSN
2299-128X
Wydawca
Polskie Towarzystwo Materiałów Kompozytowych
DOI
Rok publikacji
2013
Numer zeszytu
4
Strony od-do
288--292
Numer tomu
13
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0.35
Autorzy
(liczba autorów: 3)
Pozostali autorzy
+ 1
Słowa kluczowe
EN
cavitation
erosion
tetragonal zirconia
alumina
PL
erozja
tlenek glinu
kawitacja
tetragonalny dwutlenek cyrkonu
Streszczenia
Język
EN
Treść
The usage of ceramic materials in applications endangered by intensive cavitation could limit erosion phenomena. In the presented work, -alumina, αcavitation erosion resistance of commonly used oxide phases ( tetragonal zirconia) in structural application were investigated. Volumetric wear of both materials was compared to the wear rate of FeAl48 alloy. Both oxides were more resistant for cavitation than intermetallic phase. Observations by means of SEM technique showed that surface destructions run in a similar way for both investigated oxides. The degradation proceeded by removing of the whole grains from sintered body. However, in the alumina grains were removed from a wide area, opposite to the zirconia material, which was degraded in limited, ribbon-like areas. In this case destruction reached deeper than only the one grain into material.
Język
PL
Treść
Użycie materiałów ceramicznych w zastosowaniach, w których materiał narażony jest na intensywną kawitację, może ograniczyć zużycie. W prezentowanej pracy zbadano odporność na zużycie kawitacyjne powszechnie stosowanych faz tlenkowych (α tlenku glinu i tetragonalnego dwutlenku cyrkonu). Zużycie objętościowe obu materiałów porównano ze zużyciem stopu FeAl48. Oba tlenki były odporniejsze na zużycie niż faza międzymetaliczna. Stwierdzono, że dwutlenek cyrkonu jest odporniejszy na erozję kawitacyjną. Obserwacje SEM pokazały, że destrukcja powierzchni przebiega w obu tlenkach w podobny sposób. Zniszczenie polega na usuwaniu całych ziaren ze spieków. Jednakże, ziarna tlenku glinu usuwane są jako monoziarnowa warstwa na stosunkowo dużej powierzchni, a ziarna dwutlenku cyrkonu usuwane są z obszarów wzdłuż nieregularnych linii na głębokość co najmniej kilku ziaren.
Cechy publikacji
original article
peer-reviewed
Inne
System-identifier
idp:085223