Badania nad spiekaniem bezciśnieniowym węglika niobu i węglika tantalu. Cz. 1, Spiekanie politermiczne
PBN-AR
Instytucja
Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki (Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
PL
Czasopismo
Materiały Ceramiczne
ISSN
1505-1269
EISSN
Wydawca
Polskie Towarzystwo Ceramiczne
DOI
Rok publikacji
2013
Numer zeszytu
1
Strony od-do
31--39
Numer tomu
65
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0.6
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Słowa kluczowe
EN
metal\=like carbides
sintering
single-phase polycrystals
NbC
TaC
PL
spiekanie
NbC
TaC
węgliki metalopodobne
tworzywa jednofazowe
Streszczenia
Język
EN
Treść
This work presents the results of studies on the preparation of single-phase polycrystalline tantalum carbide and niobium carbide materials. It has been found that it is possible to obtain polycrystals with high density in the process of presureless sintering at the temperatures up to 2000 °C, that are relatively low as for the compounds with one of the highest melting points reaching ~4000 °C. Carbon was only used as a sintering additive. Its main role is to reduce the oxide contamination. It has been shown that the determination of the amount of carbon required to reduce the oxide contamination is only possible by using the experimental method.
Język
PL
Treść
W pracy przedstawiono wyniki badań poświęconych otrzymywaniu jednofazowych polikryształów węglików niobu i tantalu. Stwierdzono, że możliwym jest uzyskanie w procesie spiekania bezciśnieniowego polikryształów w wysokim stopniu zagęszczenia w temperaturach nie przekraczających 2000 °C, a więc w temperaturach relatywnie niskich jak na związki o najwyższych temperaturach topnienia. Wykazano, że węgliki niobu i tantalu są związkami podatnymi na spiekanie o ile zostanie zachowana czystość chemiczna i właściwe uziarnienie proszków.
Cechy publikacji
original article
peer-reviewed
Inne
System-identifier
idp:076423