Kształtowanie postaw proinnowacyjnych z perspektywy studenta i rozwiązań organizacyjnych w polskich uczelniach technicznych
PBN-AR
Instytucja
Wydział Mechaniczny (Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki)
Książka
Tytuł książki
Innowacje w zarządzaniu i inżynierii produkcji. T. 1
Data publikacji
2016
ISBN
978-83-941281-0-4
Wydawca
Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcja
Publikacja
Główny język publikacji
pol
Tytuł rozdziału
Kształtowanie postaw proinnowacyjnych z perspektywy studenta i rozwiązań organizacyjnych w polskich uczelniach technicznych
Rok publikacji
2016
Strony (od-do)
143-154
Numer rozdziału
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
1.3
Hasło encyklopedyczne
Autorzy
(liczba autorów: 2)
Pozostali autorzy
+ 1
Open access
Tryb otwartego dostępu
Wersja tekstu w otwartym dostępie
Licencja otwartego dostępu
Inna
Czas opublikowania w otwartym dostępie
Data udostępnienia w sposób otwarty
Inne
System-identifier
BPK-RID-58598