Synthesis and functional decomposition of digital circuits with PKMIN
PBN-AR
Instytucja
Wydział Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej (Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki)
Książka
Tytuł książki
ICACIT-2015 : III Mižnarodna konferencìâ z avtomatičnogo upravlìnnâ ta ìnformacìjnih tehnologìj, 11-13 grudnâ 2015 roku
Data publikacji
2015
ISBN
Wydawca
[NTUU "KPI"]
Publikacja
Główny język publikacji
eng
Tytuł rozdziału
Synthesis and functional decomposition of digital circuits with PKMIN
Rok publikacji
2015
Strony (od-do)
20-23
Numer rozdziału
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0
Hasło encyklopedyczne
Autorzy
(liczba autorów: 2)
Pozostali autorzy
+ 1
Konferencja
Indeksowana w Scopus
nie
Indeksowana w Web of Science Core Collection
nie
Liczba cytowań z Web of Science Core Collection
Nazwa konferencji (skrócona)
Nazwa konferencji
ICACIT-2015 : III Konferencja Międzynarodowa Automatyka i Technologie Informacyjne
Początek konferencji
2015-12-11
Koniec konferencji
2015-12-13
Lokalizacja konferencji
Kijów
Kraj konferencji
UA
Lista innych baz czasopism i abstraktów w których była indeksowana
Open access
Tryb otwartego dostępu
Wersja tekstu w otwartym dostępie
Licencja otwartego dostępu
Inna
Czas opublikowania w otwartym dostępie
Data udostępnienia w sposób otwarty
Inne
System-identifier
BPK-RID-57186