Dynamic and stability analysis of the tall surface RC mining structure
PBN-AR
Instytucja
Wydział Inżynierii Lądowej (Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki)
Książka
Tytuł książki
Recent Advances in Mechanics : 8th German-Greek-Polish Symposium, September 09-13, 2013, Goslar, Germany : book of abstracts
Data publikacji
2014
ISBN
978-3-88722-739-5
Wydawca
University of Bremen. Department of Production Engineering
Publikacja
Główny język publikacji
eng
Tytuł rozdziału
Dynamic and stability analysis of the tall surface RC mining structure
Rok publikacji
2014
Strony (od-do)
81-82
Numer rozdziału
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0.2
Hasło encyklopedyczne
Konferencja
Indeksowana w Scopus
nie
Indeksowana w Web of Science Core Collection
nie
Liczba cytowań z Web of Science Core Collection
Nazwa konferencji (skrócona)
Nazwa konferencji
8th German-Greek-Polish Symposium Recent Advances in Mechanics
Początek konferencji
2013-09-09
Koniec konferencji
2013-09-13
Lokalizacja konferencji
Goslar
Kraj konferencji
DE
Lista innych baz czasopism i abstraktów w których była indeksowana
Inne
System-identifier
BPK-RID-55581