Bamboo fibre reinforced polymers as highly flexible reinforcement of masonry structures in seismic areas
PBN-AR
Instytucja
Wydział Inżynierii Lądowej (Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki)
Książka
Tytuł książki
FRPRCS-12 / APFIS-2015 : joint Conference of the 12th International Symposium on Fiber Reinforced Polymers for Reinforced Concrete Structures (FRPRCS-12) & The 5th Asia-Pacific Conference on Fiber Reinforced Polymers in Structures (APFIS-2015), Nanjing, China, 14-16 December 2015
Data publikacji
2015
ISBN
Wydawca
Southeast University
Publikacja
Główny język publikacji
eng
Tytuł rozdziału
Bamboo fibre reinforced polymers as highly flexible reinforcement of masonry structures in seismic areas
Rok publikacji
2015
Strony (od-do)
Numer rozdziału
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0.4
Hasło encyklopedyczne
Autorzy
(liczba autorów: 5)
Pozostali autorzy
+ 4
Konferencja
Indeksowana w Scopus
nie
Indeksowana w Web of Science Core Collection
nie
Liczba cytowań z Web of Science Core Collection
Nazwa konferencji (skrócona)
Nazwa konferencji
FRPRCS-12 / APFIS-2015 : joint Conference The 12th International Symposium on Fiber Reinforced Polymers for Reinforced Concrete Structures (FRPRCS-12) & The 5th Asia-Pacific Conference on Fiber Reinforced Polymers in Structures (APFIS-2015)
Początek konferencji
2015-12-14
Koniec konferencji
2015-12-16
Lokalizacja konferencji
Nanjing
Kraj konferencji
CN
Lista innych baz czasopism i abstraktów w których była indeksowana
Inne
System-identifier
BPK-RID-58439