Intensyfikacja gospodarki pasiecznej a jakość produktów pszczelich
PBN-AR
Instytucja
Zamiejscowy Wydział Leśny w Hajnówce (Politechnika Białostocka)
Książka
Tytuł książki
XXI Krajowa Konferencja pszczelarska w Częstochowie : Intensyfikacja gospodarki pasiecznej a jakość produktów pszczelich : Materiały konferencyjne
Data publikacji
2015
ISBN
Wydawca
Publikacja
Główny język publikacji
POL
Tytuł rozdziału
Intensyfikacja gospodarki pasiecznej a jakość produktów pszczelich
Rok publikacji
2015
Strony (od-do)
3-21
Numer rozdziału
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
1,28
Hasło encyklopedyczne
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Konferencja
Indeksowana w Scopus
nie
Indeksowana w Web of Science Core Collection
nie
Liczba cytowań z Web of Science Core Collection
Nazwa konferencji (skrócona)
Nazwa konferencji
XXI Krajowa Konferencja pszczelarska w Częstochowie : Intensyfikacja gospodarki pasiecznej a jakość produktów pszczelich, Częstochowa, 06.12.2015 r.
Początek konferencji
2015-12-06
Koniec konferencji
2015-12-06
Lokalizacja konferencji
Częstochowa
Kraj konferencji
PL
Lista innych baz czasopism i abstraktów w których była indeksowana
Cechy publikacji
chapter-in-a-book
Inne
System-identifier
000036454