Odporne Znakowanie Wodne Sygnałów Fonicznych
PBN-AR
Instytucja
Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych (Politechnika Warszawska)
Książka
Tytuł książki
Materiały konferencyjne "Cyberprzestepczość i Ochrona Informacji"
Data publikacji
2013
ISBN
Wydawca
Polskie Towarzystwo Informatyczne
Publikacja
Główny język publikacji
pl
Tytuł rozdziału
Odporne Znakowanie Wodne Sygnałów Fonicznych
Rok publikacji
2013
Strony (od-do)
11-21
Numer rozdziału
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0.5
Hasło encyklopedyczne
Konferencja
Indeksowana w Scopus
nie
Indeksowana w Web of Science Core Collection
nie
Liczba cytowań z Web of Science Core Collection
Nazwa konferencji (skrócona)
Cyberprzestępczość i Ochrona Informacji
Nazwa konferencji
III Konferencja Naukowa "Cyberprzestępczość i ochrona informacji"
Początek konferencji
2013-04-23
Koniec konferencji
2013-04-23
Lokalizacja konferencji
Warszawa
Kraj konferencji
PL
Lista innych baz czasopism i abstraktów w których była indeksowana
Streszczenia
Język
pl
Treść
W pracy zaproponowano znaki wodne dla sygnałów fonicznych, charakteryzujące się odpornością na kompresję oznakowanego sygnału, jego przepróbkowanie i przesunięcie czasowe. Znaki te są niesłyszalne i trudne do wykrycia przez nieuprawnione osoby konwencjonalnymi metodami analizy czasowej i widmowej. Mogą być zastosowane do oznaczania pliku dźwiękowego sygnaturą właściciela, uwierzytelniania przekazu głosowego, znakowania emisji radiowych itp. Porównano algorytmy wstawiania znaku wodnego w dziedzinie czasu i w dziedzinie częstotliwości. Przedstawiono także wyniki wstępnych testów.
Język
en
Treść
Watermarks for audio signals are described, which are robust against audio signal compression, resampling and time shift. These watermarks are inaudible and they are difficult to detect by unauthorized persons using conventional methods of temporal and spectral analysis. They may be used for copyright protection, authentication of vocal messages, marking of broadcast emissions etc. Algorithms of audio watermarking in time domain and frequency domain are compared. Results of simulations are also presented.
Inne
System-identifier
WUT395412