A NALIZA STANU WIEDZY O WSPÓŁZALEŻNOŚCI DESTRUKCJI MROZOWEJ I SPOWODOWANEJ KARBONATYZACJĄ BETONU
PBN-AR
Instytucja
Wydział Inżynierii Lądowej (Politechnika Warszawska)
Książka
Tytuł książki
Międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna. Inżynieria przedsięzięć budowlanych. Materiały konferencyjne
Data publikacji
2015
ISBN
978-83-7814-455-7
Wydawca
Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej
Publikacja
Główny język publikacji
pl
Tytuł rozdziału
A NALIZA STANU WIEDZY O WSPÓŁZALEŻNOŚCI DESTRUKCJI MROZOWEJ I SPOWODOWANEJ KARBONATYZACJĄ BETONU
Rok publikacji
2015
Strony (od-do)
87-90
Numer rozdziału
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0.5
Hasło encyklopedyczne
Autorzy
(liczba autorów: 2)
Pozostali autorzy
+ 1
Inne
System-identifier
WUTcd0dc2b7d51943c4b9558d45e00cc21a