ANALIZA NOŚNOŚCI TELEKOMUNIKACYJNEJ WIEŻY STRUNOBETONOWEJ W ŚWIETLE NORM PN-B i PN-EN
PBN-AR
Instytucja
Wydział Inżynierii Lądowej (Politechnika Warszawska)
Książka
Tytuł książki
Konferencja naukowo-techniczna. Konstrukcje sprężone
Data publikacji
2015
ISBN
978-83-941947-0-3
Wydawca
Politechnika Krakowska
Publikacja
Główny język publikacji
pl
Tytuł rozdziału
ANALIZA NOŚNOŚCI TELEKOMUNIKACYJNEJ WIEŻY STRUNOBETONOWEJ W ŚWIETLE NORM PN-B i PN-EN
Rok publikacji
2015
Strony (od-do)
129-132
Numer rozdziału
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0.5
Hasło encyklopedyczne
Słowa kluczowe
pl
analiza nośności, przekroje pierścieniowe, strunobeton wirowany, wieża strunobetonowa, wieża telekomunikacyjna
Streszczenia
Język
pl
Treść
Przedmiotem referatu jest analiza nośności jednej z wielu powszechnie stosowanych telekomunikacyjnych wież produkcji Europoles (wcześniej Pfleiderer) wykonywanych w technologii sprężonego bet onu wirowanego. Projekt wieży powstał w Niemczech na podstawie norm DIN. Wieża uzyskała aprobatę ITB, w której wykazano, że wieża spełnia wymagania polskich norm obowiązujących w chwili powstawania aprobaty (1996r.). Od 1996 r. zmienił się znacząco system normalizacji, a przede wszystkim wzrosło normatywne obciążenie wiatrem. W referacie autorzy prezentują porównanie wyników obliczeń przeprowadzonych wg norm PN -B obowiązujących w 1996 r. oraz według norm PN - B i PN -EN obowiązujących dzisiaj(2015 r.) . Kolej nym utrudnieniem przy analizie tego typu konstrukcji jest fakt, że ani poprzedni ,ani obecny system normalizacji nie zawiera norm do projektowania wież strunobetonowych czy też żelbetowych, kiedy przykładowo są i były normy do projektowania stalowych wież kratowych. Przy analizie należy więc korzystać z norm „pokrewnych” dla konstrukcji o podobnym kształcie i obciążeniu, np. norm dotyczących projektowania kominów żelbetowych czy też norm dotyczących projektowania słupów (żerdzi) w energetych
Inne
System-identifier
WUTb9a6791fa7fc434d858550ad3b6af691