Analiza porównawcza statyki układu warstwa-półprzestrzeń za pomocą metod analitycznyc h i MES
PBN-AR
Instytucja
Wydział Inżynierii Lądowej (Politechnika Warszawska)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
pl
Czasopismo
TTS Technika Transportu Szynowego
ISSN
1232-3829
EISSN
Wydawca
EMI-PRESS
DOI
URL
Rok publikacji
2015
Numer zeszytu
12
Strony od-do
1738-1741CD
Numer tomu
19
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0.5
Autorzy
(liczba autorów: 2)
Streszczenia
Język
pl
Treść
W artykule przedstawiono różne sposoby modelowania układu składającego się z warstwy sprężystej spoczywającej na półprzestrzeni sprężystej, zakładając dwa rodzaje kontaktu pomiędzy tymi elementami – idealne połączenie oraz swobodny kontakt (brak połączenia). Do wyznaczania stanu przemieszczenia, odkształcenia i naprężenia przy obciążeniu statycznym zastosowano metody analityczne i numeryczne (MES). Zwrócono uwagę na wpływ braku połączenia w układzie
Język
en
Treść
Paper discussed the various ways of modeling the elastic layer–halfspace system, assuming two types of contact between these elements - the perfect bonding and free contact (no connection). To determine the state of displacement, strain and stress under the static load analytical and numerical methods (FEM) were applied. Attention has been paid to the impact of the lack of bonding in the system
Inne
System-identifier
WUTe46af43fffb24403b9dbc061cd00b98e