Odporność chemiczna kompozytów polimerowych zawierających odpadowy pył perlitowy
PBN-AR
Instytucja
Wydział Inżynierii Lądowej (Politechnika Warszawska)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
pl
Czasopismo
Przegląd Budowlany
ISSN
0033-2038
EISSN
Wydawca
Zarząd Główny Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa
DOI
Rok publikacji
2014
Numer zeszytu
5
Strony od-do
46-48
Numer tomu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0.3
Słowa kluczowe
pl
kompozyty polimerowe,
Streszczenia
Język
pl
Treść
Artykuł dotyczy wpływu odpadu powstającego przy produkcji i stosowaniu perlitu ekspandowanego na trwałość budowlanych kompozytów polimerowych w warunkach agresji chemicznej. Odpadowy pył perlitowy jest bardzo uciążliwy w użyciu i przecho-wywaniu – między innymi ze względu na jego bardzo małą gęstość nasypową. Substytucja części mikrowypełniacza w kompozycie polimerowym pyłem perlitowym jest jednym z możliwych, badanych obecnie, sposobów utylizacji tego odpadu
Język
en
Treść
This paper discusses the influence of waste perlite powder (the by‑product of manufacturing and use of expanded perlite) on the durability of building polymer composites under chemical attack. The waste perlite powder is a material difficult in use and storage which is caused – among other things – by its very low density. Partial substitution of polymer composites microfiller by perlite powder is one of the possible, now investigated, ways of disposing of this waste.
Inne
System-identifier
WUT758e9ba3e24a471791ce978e78c2edee