Analiza stanu wiedzy o współzależności pomiędzy destrukcją mrozową i karbonatyzacyjną betonu
PBN-AR
Instytucja
Wydział Inżynierii Lądowej (Politechnika Warszawska)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
pl
Czasopismo
Materiały Budowlane
ISSN
0137-2971
EISSN
2449-951X
Wydawca
Wydawnictwo SIGMA - N O T Sp. z o.o.
DOI
URL
Rok publikacji
2015
Numer zeszytu
12
Strony od-do
20-23
Numer tomu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0.5
Autorzy
(liczba autorów: 2)
Pozostali autorzy
+ 1
Słowa kluczowe
pl
karbonatyzacja, destrukcja mrozowa, mrozoodporność, korozja betonu.
en
carbonation, frost damages, frost resistance, concrete corrosion.
Streszczenia
Język
pl
Treść
W strefie klimatu umiarkowanego starzenie betonu związane jest przede wszystkim z destrukcją mrozową oraz wpływem dwutlenku węgla zawartego w atmosferze, powodującego karbonatyzację.Wprzypadku wielu obiektów i konstrukcji zjawiska te występują równocześnie, a ich mechanizmy wskazują na tzw. synergię negatywną, powodującą intensyfikowanie skutków destrukcyjnych obu czynników.W artykule zaprezentowano przegląd publikowanych badań wykazujących związki mrozoodporności i głębokości karbonatyzacji w różnych układach materiałowych i środowiskowych.
Język
en
Treść
Durability of reinforced concrete depends, among others on environmental factors causing aging processes of materials. In the Polish climate zone (temperate climate) concrete aging is primarily associated with the frost destruction and the impact of atmospheric carbon dioxide, causing carbonation. In most cases, objects and structures, these phenomena occur simultaneously, and their mechanisms indicate the presence of the so-called negative synergy, resulting in cross-intensifying impact of both destructive factors. The object of this article is to analyze the state of knowledge and a review of published studies showing associations between frost resistance and the depth of carbonation in a variety of concrete types and environmental systems.
Inne
System-identifier
WUTb75af5fb1c9b4bad99169e5e3ac35d44
CrossrefMetadata from Crossref logo
Cytowania
Liczba prac cytujących tę pracę
Brak danych
Referencje
Liczba prac cytowanych przez tę pracę
Brak danych