Kształtowanie naukowych podstaw rozwoju budownictwa
PBN-AR
Instytucja
Wydział Inżynierii Lądowej (Politechnika Warszawska)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
pl
Czasopismo
Materiały Budowlane
ISSN
0137-2971
EISSN
2449-951X
Wydawca
Wydawnictwo SIGMA - N O T Sp. z o.o.
DOI
URL
Rok publikacji
2015
Numer zeszytu
11
Strony od-do
7-10
Numer tomu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0.5
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Słowa kluczowe
pl
inżynieria ladowa, kryteria użyteczności, metody badań, trwałość, diagnostyka, nanotechnologia, zrównoważony rozwój, symulacje komputerowe.
en
civil engineering, matrix of construction science, construction performance, performance criteria, utility criterion, methodology of research, durability, diagnostics, nanotechnology, sustainability, computer simulations.
Streszczenia
Język
pl
Treść
W obszarze budownictwa nauka i inżynieria nawzajem się przenikają. Dzieła inżynierskie o wielkich gabarytach, decydujące o bezpieczeństwie setek użytkowników i trwałości dziesiątek lat, muszą mieć podstawy naukowe. Zestawienie działów budownictwa versus wymagania podstawowe pozwala wyznaczyć matrycę nauki budownictwo. Definiowanie użyteczności budowlanej w kategoriach cech wyrobu, to ciągłe poszukiwanie relacji modelu materiałowego i modelu użyteczności. Fascynacje badawcze wyznaczają kierunki badań, takie jak m.in. trwałość, diagnostyka, wymiar zainteresowań a złożoność, nanotechnologia, zrównoważony rozwój, symulacje komputerowe a wynik eksperymentu. Artykuł powstał w związku z 70-leciem działalności Instytutu Techniki Budowlanej.
Język
en
Treść
Within the area of construction the science and engineering intermingle. Structures of large dimensions which determine the safety of hundreds of users and are designed on long-termdurability have to be related to the fundamentals of science. To correlate the civil engineering departments versus the fundamental requirements allows to create the matrix of the construction discipline. To define the building utility still means to look for an outcome of a relation between material and performance models.Whenever possible requirements should be stated in terms of performance based upon test results for service conditions, rather than specific materials. Scientific fascinations generate the areas of the research: durability, diagnostic, interest dimension versus complexity, nanotechnology, sustainability, computer simulations versus the outcome of experiments. The article has been written with reference to the 70th anniversary of the Building Research Institute, ITB.
Inne
System-identifier
WUTca8c56d0cbd64805892092827a34442a
CrossrefMetadata from Crossref logo
Cytowania
Liczba prac cytujących tę pracę
Brak danych
Referencje
Liczba prac cytowanych przez tę pracę
Brak danych