Capture and display mismatch compensation for real-time digital holographic interferometry
PBN-AR
Instytucja
Wydział Mechatroniki (Politechnika Warszawska)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
en
Czasopismo
Applied Optics
ISSN
1559-128X
EISSN
Wydawca
Optical Society of America
DOI
URL
Rok publikacji
2014
Numer zeszytu
13
Strony od-do
2870-2880
Numer tomu
53
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0.5
Autorzy
Pozostali autorzy
+ 1
Słowa kluczowe
pl
interferometria holograficzna, holografia cyfrowa, holografia w czasie rzeczywistym, pomiar fazy
en
holographic interferometry, digital holography, real-time holography, phase measurement
Streszczenia
Język
pl
Treść
Konwencjonalna interferometria holograficzna (HI) jest realizowana dwiema dobrze znanymi technikami: podwójnej ekspozycji (DEHI) oraz w czasie rzeczywistym (RTHI). Jednak cyfrowa wersja HI zazwyczaj jest realizowana jako numeryczna DEHI. Głównym problemem w cyfrowej implementacji RTHI jest brak komercyjnie dostępnych kamer i przestrzennych modulatorów światła o tym samym wymiarze piksela. To niedopasowanie skutkuje we wzdłużnym i poprzecznym powiększeniu rekonstruowanego pola obiektu. W przypadku cyfrowej RTHI rekonstrukcja obiektu w stanie początkowym jest projektowana bezpośrednio na odkształcanym obiekcie, przez co zachodzi superpozycja dwóch frontów falowych. W tej pracy prezentujemy i analizujemy pięć różnych sposobów obejścia problemu niedopasowania. Wydajność przetestowanych procedur została sprawdzona numerycznie i przetestowana. Również możliwość eksperymnetalnego wykorzystania prezentowanych rozwiązań została zbadana.
Język
en
Treść
Optical holographic interferometry (HI) is realized by two well-known techniques: double exposure holographic interferometry (DEHI) and real-time holographic interferometry (RTHI). However, the digital version of HI is typically realized numerically by DEHI. The main problem in digital implementation of RTHI is the lack of commercially available cameras and spatial light modulators with the same pixel size. This mismatch results in lateral and transversal magnifications of an object wavefront reconstruction. In real-time digital HI the reconstruction of an object in an initial state has to be superimposed on top of the loaded object. In this work, we present and analyze five approaches to overcome the mismatch problem, and the performance of these procedures is numerically quantified and compared. The experimental suitability of these approaches is investigated.
Inne
System-identifier
WUTf03ffdadabbe42b9967f82ec026fb823
CrossrefMetadata from Crossref logo
Cytowania
Liczba prac cytujących tę pracę
Brak danych
Referencje
Liczba prac cytowanych przez tę pracę
Brak danych