Biogaz pochodzenia organicznego jako paliwo dla węglowych ogniw paliwowych
PBN-AR
Instytucja
Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa (Politechnika Warszawska)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
pl
Czasopismo
Acta Innovations
ISSN
2300-5599
EISSN
Wydawca
DOI
URL
Rok publikacji
2014
Numer zeszytu
Strony od-do
1-8
Numer tomu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0.5
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Słowa kluczowe
pl
ogniwa paliwowe, biogaz, odpady organiczne, modelowanie matematyczne, badania doświadczalne
en
fuel cells, biogas, organic waste, mathematical modeling, experimental studies
Streszczenia
Język
pl
Treść
Rozdział zawiera analizę możliwości zastosowania biogazu pochodzenia organicznego jako paliwa dla węglanowych ogniw paliwowych. Przedstawiono podstawy teoretyczne, oraz wyniki modelowania ogniwa paliwowego zasilanego biogazem. Rozdział także zawiera wyniki badań doświadczalnych przeprowadzonych na stanowisku laboratoryjnym dla symulowanego składu biogazu. Określono także perspektywy takich rozwiązań jak również zasugerowano kierunek dalszych badań w zakresie tematu. Słowa
Język
en
Treść
This chapter contains an analysis of the applicability of biogas as a fuel for molten carbonate fuel cells. The paper presents the theoretical basis and the results of modeling of a fuel cell powered by biogas. Chapter also includes the results of experimental studies conducted in the laboratory for the simulated biogas composition. Identified the prospects of such solutions and suggests directions for further research on the topic.
Inne
System-identifier
WUTc6d2fe03e09c493995aba93811d2fc02