Accuracy of ceramic mould filling with liquid AlSi9 aluminium Alloy In the process using back-pressure
PBN-AR
Instytucja
Wydział Inżynierii Produkcji (Politechnika Warszawska)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
en
Czasopismo
Archives of Foundry Engineering
ISSN
1897-3310
EISSN
2299-2944
Wydawca
Polska Akademia Nauk - Oddzial w Katowicach, Komisja Odlewnictwa
DOI
Rok publikacji
2013
Numer zeszytu
1
Strony od-do
73-76
Numer tomu
13
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0.5
Autorzy
(liczba autorów: 3)
Pozostali autorzy
+ 2
Słowa kluczowe
pl
proces z przeciwciśnieniem, metoda wytapianych modeli, zjawiska kapilarne
en
Casting with back-pressure, Investment casting process, Capillarity phenomena
Streszczenia
Język
pl
Treść
W referacie przedstawiono wpływ ciśnienia zasysania ciekłego AlSi do formy ceramicznej wykonanej w procesie wytapianych modeli i porównano wyniki badań z danymi otrzymanymi przy wykonywaniu odlewów z zastosowaniem ciśnienia grawitacyjnego. Do badań wykorzystano specjalne modele wytapiane oraz formy ceramiczne wykonane z użyciem spoiwa wodnego krzemianowego oraz krzemianu etylu. Zastosowano ponadto formy samonośne oparte na spoiwie Ekosil oraz na krzemionce koloidalnej z nakładanymi warstwami na zmianę z krzemianem etylu. Przy analizie badań odlewów oszacowano: dokładność wymiarową liniową, stan mikrogeometrii powierzchni oraz możliwości wnikania metalu w skomplikowane elementy kształtu formy ceramicznej z uwzględnieniem zjawisk kapilarnych. Zastosowano w procesie z przeciwciśnieniem, ciśnienia w komorze mieszczącej formę ceramiczną 500 hPa, 600 hPa i 700 hPa przy temperaturze formy ceramicznej 150  10 C.
Język
en
Treść
The paper presents the effect of suction pressure exerted on the liquid AlSi alloy when it is introduced into a ceramic mould made in the investment process and the results compared with data obtained on gravity poured castings. The study used special pattern sets and ceramic moulds made with the alternately applied soluble silicate binder and ethyl silicate. Additionally, self-supported moulds based entirely on the Ekosil binder were used. In the analysis of castings, the following parameters were examined: a linear dimensional accuracy, the state of surface microgeometry and the possibility of metal penetration into a complex ceramic mould, allowing also for the presence of capillary phenomena. In the process of casting with back-pressure, the pressure values of 500 hPa, 600 hPa and 700 hPa were applied in the chamber where the ceramic mould was located, with the temperature of the said mould kept at a level of 150 ± 10°C.
Inne
System-identifier
WUT5e2359dbb02e4f0c93a78b2b57944b8e