Kompozyty polimerowe wzmacniane włóknami węglowymi z dodatkiem nanorurek węglowych do zastosowań w lotnictwie
PBN-AR
Instytucja
Wydział Inżynierii Materiałowej (Politechnika Warszawska)
Informacje podstawowe
Rok publikacji
2013
Główny język publikacji
pl
Książka z rozdziałami
Przekład językowy
Ocena KEN
Edycja naukowa
Strony
44
Numer tomu
Seria wydawnicza
Numer w serii wydawniczej
Numer wydania
Wydawca
Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego, Gliwice
Miejsce wydania
Gliwice, ul. Plebiscytowa 1
ISBN
978-83-6355-28-3
ISMN
ISSN
Mapa
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0,3
Autorstwo oznaczone
Słowa kluczowe
pl
Nanorurki węglowe, włókniny, przewodność elektryczna
Streszczenia
Język
pl
Treść
Celem prezentowanych badań jest poszukiwanie alternatywnych rozwiązań dla struktur metalicznych, dających w efekcie materiał przewodzący o mniejszej masie i prowadzących do obniżenia kosztów produkcji lotniczych elementów, takich jak poszycie skrzydeł czy kadłuba. Jedną z możliwości poprawy właściwości elektrycznych jest wprowadzenie nanorurek węglowych do osnowy polimerowej. W tym celu do osnowy epoksydowej wprowadzone zostały wielościenne nanorurki węglowe niemodyfikowane i modyfikowane aminowymi grupami funkcyjnymi. Opracowano również termoplastyczne włókniny o małej gramaturze z dodatkiem nanorurek węglowych. Udział wagowy nanorurek węglowych zmieniano od 0 do 5% w przypadku żywic epoksydowych i do 7% w przypadku termoplastycznych włókien. Dyspersja nanorurek węglowych w osnowie polimerowej była badana za pomocą wysokorozdzielczej skaningowej mikroskopii elektronowej. Zbadano przewodność elektryczną wytworzonych nanokompozytów, jak też ich właściwości termiczne i wybrane mechaniczne. Stwierdzono, że parametry wytwarzania nanokompozytów istotnie wpływają na rozmieszczenie nanorurek węglowych w osnowie polimerowej. Co więcej przewodność elektryczna nanokompozytów istotnie zależy od równomierności rozmieszczenia nanorurek w osnowie polimerowej. Stwierdzono w skali laboratoryjnej, że wprowadzenie nanorurek węglowych może prowadzić do zwiększenia skrośnej przewodności kompozytu polimerowego wzmacnianego włóknami węglowymi. Co więcej wprowadzenie nanorurek węglowych do osnowy polimerowej może prowadzić do uzyskania materiału wielofunkcyjnego łączącego przewodność elektryczną z termiczną i lepszymi właściwościami mechanicznymi w powiązaniu z możliwościami jego monitorowania.
Inne
System-identifier
WUT95e29f29af85407191bf3d26dd78458e