Wpływ zastosowania deflektora w skrzynce rozprężnej na charakterystykę strumienia powietrza dostarczanego przez nawiewnik perforowany
PBN-AR
Instytucja
Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska (Politechnika Warszawska)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
polski
Czasopismo
Ciepłownictwo, Ogrzewanie, Wentylacja
ISSN
0137-3676
EISSN
2449-9900
Wydawca
Wydawnictwo SIGMA - N O T Sp. z o.o.
DOI
Rok publikacji
2014
Numer zeszytu
10
Strony od-do
394-396
Numer tomu
45
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0.3
Autorzy
Słowa kluczowe
polski
deflektor, strumień powietrza, nawiewnik perforowany
angielski
deflector, low air, perforated diffuser
Streszczenia
Język
polski
Treść
W artykule przedstawiono wyniki badań, których celem było kreślenie wpływu zastosowania wkładki deflekacyjnej na charakterystykę nawiewanego strumienia. Deflektor zlokalizowany został w skrzynce rozprężnej nawiewnika niskich prędkości o perforowanej płycie czołowej. Badania wykonano w dwóch wariantach - z zastosowaniem deflektora i bez jego użycia. Badania przeprowadzono przy dwóch różnych stopniach perforacji płyty czołowej, w warunkach izotermicznych, przy utrzymaniu stałego wydatku strumienia powietrza nawiewanego na poziomie 36 m3/h.
Język
angielski
Treść
The article presents the results of a pilot studies which aim was to demonstrate the effect of the application of deflector on the characteristics of the supply airflow. The deflector was located in the low-speed-diffuser's plenum box. A study was performed in two variants - with and without deflector use. The research was conducted for two different degrees of perforation of a front panel, in isothermal conditions while maintaining a constant supply air flow at 36 m3/h.
Inne
System-identifier
WUT5bdd69cc6aaa4871b615c3948cfd514e