Wyznaczanie bezpiecznej zawartości leków w środowisku wodnym na podstawie badań ekotoksykologicznych
PBN-AR
Instytucja
Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska (Politechnika Warszawska)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
polski
Czasopismo
Ochrona Środowiska
ISSN
1230-6169
EISSN
Wydawca
Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych, Oddział Dolnośląski
DOI
URL
Rok publikacji
2013
Numer zeszytu
4
Strony od-do
51-56
Numer tomu
35
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0.5
Słowa kluczowe
polski
badania ekotoksykologiczne
leki
środowisko wodne
angielski
water quality
5-fl uorouracil
safe concentration
microcosm
Streszczenia
Język
angielski
Treść
The results of ecotoxicological research on determination of safe concentration limits of 5-fl uorouracil (anticancer drug) in water were discussed. A method for determination of safe concentrations of pharmaceuticals according to the EMA (European Medicines Agency) guidelines was employed for this purpose. The procedure was verifi ed in microcosm, multispecies model ecosystem studies. The experiments demonstrated that concentrations determined in water by the EMA recommended method cannot be considered safe. Additionally, the coeffi cient AF=10 (acc. to EMA recommendations) cannot form the basis for estimates of safe concentration limits of pharmaceuticals in aquatic biocenoses. The bioequivalence studies showed that so-called safe 5-fl uorouracil concentration led to decrease in Shannon-Wiener index value in regard to microbentos. It was found that ecotoxicological risk assessment for the presence of pharmaceutical in surface waters should be based on chronic test set supported with molecular studies and multispecies microcosm testing. It should be noted that safe concentrations of pharmaceuticals that cause no risk to aquatic biota and humans should form the basis for the process optimization in regard to wastewater treatment and elimination of medicines from potable water.
Inne
System-identifier
WUT391685