Wykorzystanie stanowiska autoPW-T w badaniach kierowców
PBN-AR
Instytucja
Wydział Transportu (Politechnika Warszawska)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
pl
Czasopismo
Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Transport
ISSN
1230-9265
EISSN
Wydawca
Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej
DOI
Rok publikacji
2013
Numer zeszytu
96
Strony od-do
151-160
Numer tomu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0.5
Autorzy
Słowa kluczowe
pl
badania kierowców, czas reakcji kierowców, własności psychofizyczne
en
driver research, driver reaction time, driver psychophysical properties
Open access
Tryb otwartego dostępu
Otwarte repozytorium
Wersja tekstu w otwartym dostępie
Wersja opublikowana
Licencja otwartego dostępu
Creative Commons — Uznanie autorstwa-Niekomercyjne
Czas opublikowania w otwartym dostępie
Po publikacji
Ilość miesięcy od publikacji
Data udostępnienia w sposób otwarty
Streszczenia
Język
pl
Treść
W pracy przedstawiono zbudowane prototypowe stanowisko do badań reakcji kierowców autoPW-T. Opisano jego budowę oraz możliwe zastosowania w badaniach kierowców. Przedstawiono przykłady testów wykonanych za jego pomocą. Dotyczą one oceny czasu reakcji kierowcy na pedale hamulca oraz kole kierownicy oraz wielkości charakteryzujących "intensywność" reakcji: czas narastania, szybkość narastania, osiągane wartości reakcji na danym elemencie sterowania (np. siła nacisku na pedał hamulca).
Język
en
Treść
In the paper prototype of autoPW-T device for testing of driver reaction is presented. Its construction as well as possible application is described. Examples of performed tests are placed. They concern evaluation of driver reaction time on brake pedal and on steering wheel. Also other parameters, which describe reaction in more detailed way are considered: reaction rise time (e.g. brake pedal force rise time), reaction rise intensity (e.g. brake pedal force rise intensity), and obtained values of reaction (e.g. maximum or mean value of brake pedal force).
Inne
System-identifier
WUT308506