Symulacje Monte Carlo nośności elementu żelbetowego na skręcanie ze względu na ściskanie betonu
PBN-AR
Instytucja
Wydział Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii (Politechnika Warszawska)
Książka
Tytuł książki
Młodzi dla techniki: Materiały konferencyjne
Data publikacji
2015
ISBN
978-83-62081-48-6
Wydawca
P.P.-H. "DRUKARNIA" Sp. z o.o.
Publikacja
Główny język publikacji
pl
Tytuł rozdziału
Symulacje Monte Carlo nośności elementu żelbetowego na skręcanie ze względu na ściskanie betonu
Rok publikacji
2015
Strony (od-do)
26-27
Numer rozdziału
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0.3
Hasło encyklopedyczne
Autorzy
(liczba autorów: 2)
Słowa kluczowe
pl
symulacja Monte Carlo, beton zbrojony, skręcanie, ściskanie betonu, niezawodność
en
-
Konferencja
Indeksowana w Scopus
nie
Indeksowana w Web of Science Core Collection
nie
Liczba cytowań z Web of Science Core Collection
Nazwa konferencji (skrócona)
MDT 2015
Nazwa konferencji
Konferencja naukowa doktorantów i młodych naukowców ”Młodzi dla Techniki 2015”
Początek konferencji
2015-11-05
Koniec konferencji
2015-11-06
Lokalizacja konferencji
Płock
Kraj konferencji
PL
Lista innych baz czasopism i abstraktów w których była indeksowana
Streszczenia
Język
pl
Treść
Celem pracy była ocena zapasu bezpieczeństwa elementu żelbetowego o przekroju prostokątnym poddanego skręcaniu. Przeprowadzono analizy wykorzystując dwa modele nośności na skręcanie ze względu na wytrzymałość betonu na ściskanie. Do oceny wykorzystano metodę Monte Carlo.
Język
en
Treść
-
Inne
System-identifier
WUT32d5c7c2e9214f1fa5c66139c895d03a