A Study of a Heat Pump Ground Collector
PBN-AR
Instytucja
Wydział Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii (Politechnika Warszawska)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
en
Czasopismo
TEKA Komisji Motoryzacji i Energetyki Rolnictwa
ISSN
1641-7739
EISSN
Wydawca
DOI
URL
Rok publikacji
2014
Numer zeszytu
3
Strony od-do
121-128
Numer tomu
14
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0.5
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Słowa kluczowe
pl
gruntowa pompa ciepła, kolektor pionowy, sprężarka spiralna, źródło dolne, współczynnik efektywności energetycznej
en
ground source heat pump, vertical collector, spiral compressor, ground heat source, coefficient of performance (COP)
Streszczenia
Język
pl
Treść
W pracy zostały zaprezentowane wybrane zagadnienia dotyczące badania wymiennika gruntowego pompy ciepła zainstalowanej w domu jednorodzinnym wykonanym w technologii niskoenergetycznej. Przeprowadzone badania eksperymentalne na stanowisku badawczym (domek jednorodzinny z ogrzewaniem podłogowym) pozwolą oszacować wpływ wybranych parametrów eksploatacyjnych wymiennika gruntowego na sprawność energetyczną pompy ciepła.
Język
en
Treść
The paper presents selected issues related to the investigations into a ground collector of a heat pump fitted in a low energy single-family house. The experimental investigations performed in a test station (a single family house fitted with space heating) should allow an estimation of the influence of selected operating parameters of the ground collector on the performance of a heat pump.
Inne
System-identifier
WUTef4bd0f30a894c7c8054efba35083f06