An Analysis of Selected Container Structures with Built-In Multi-Layer Composite Sheets with the Use of FEM
PBN-AR
Instytucja
Wydział Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii (Politechnika Warszawska)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
en
Czasopismo
TEKA Komisji Motoryzacji i Energetyki Rolnictwa
ISSN
1641-7739
EISSN
Wydawca
DOI
URL
Rok publikacji
2014
Numer zeszytu
3
Strony od-do
73-76
Numer tomu
14
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0.5
Autorzy
(liczba autorów: 2)
Słowa kluczowe
pl
komputerowo wspomagane projektowanie, metoda elementów skończonych, wielowarstwowe płyty kompozytowe, polioptymalizacja.
en
computer aided design, finite element method, multi-layer composite sheets, polyoptymalization.
Streszczenia
Język
pl
Treść
W pracy przedstawiono modele cyfrowe 3D wybranych wariantów konstrukcji kontenerów. Dokonano analizy sztywnościowej obiektów z wklejonymi wielowarstwowymi płytami kompozytowymi i porównano z wynikami obliczeń dla konstrukcji klasycznych. Obliczenia numeryczne zrealizowano z zastosowaniem metody elementów skończonych. Uzyskane wyniki obliczeń można wykorzystać w konstrukcji obiektów kontenerowych przeznaczonych dla rolnictwa, budownictwa oraz szeroko rozumianego transportu.
Język
en
Treść
In this paper presents 3D digital models of selected variants of container structures. A rigidity analysis of objects with built-in multi-layer composite sheets has been carried out and it has been compared with calculation results for classical structures. Numerical calculations have been performed with the use the Finite Element Method. The results obtained may be widely used in container structures designed for farming, building engineering and transportation.
Inne
System-identifier
WUTeabbeeca17004380a545b0bb461249e0