Geoportal krajowy ważnym źródłem informacji przestrzennej o środowisku geograficznym w procesie edukacji
PBN-AR
Instytucja
Wydział Geografii i Studiów Regionalnych (Uniwersytet Warszawski)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
pl
Czasopismo
Edukacja Biologiczna i Środowiskowa
ISSN
1643-8779
EISSN
Wydawca
INSTYTUT BADAŃ EDUKACYJNYCH
DOI
Rok publikacji
2013
Numer zeszytu
Strony od-do
42-50
Numer tomu
1
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
Autorzy
(liczba autorów: 2)
Słowa kluczowe
en
national geoportal
geographic environment
teaching science
directive INSPIRE
national data infrastructure in Poland
Streszczenia
Język
pl
Treść
W artykule zaprezentowano możliwości wykorzystania krajowego geoportalu do pozyskiwania informacji o środowisku geograficznym na potrzeby edukacji. Jako szersze tło funkcjonowania krajowego punktu dostępowego do referencyjnych danych przestrzennych przybliżono dyrektywę INSPIRE (Infrastructure for Spatial Information in Europe) i proces tworzenia Krajowej Infrastruktury Informacji Przestrzennej. Omówiono zasoby udostępniane poprzez Geoportal na szczeblu krajowym i jego funkcjonalności.
Język
en
Treść
Possibilities of applications of national geoportal Geoportal.gov.pl in education are presented in the paper. European Union directive INSPIRE (Infrastructure for Spatial Information in Europe) is discussed as an important law frame of national reference data infrastructure in Poland. Resources of spatial data and functionalities of national geoportal are described.
Cechy publikacji
ORIGINAL_ARTICLE
Inne
System-identifier
534831