Horn-TeamLog: A Horn Fragment of TeamLog with PTime Data Complexity
PBN-AR
Instytucja
Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki (Uniwersytet Warszawski)
Książka
Tytuł książki
5th International Conference on Computational Collective Intelligence - Technologies and Applications ICCCI 2013.
Data publikacji
2013
ISBN
Wydawca
Publikacja
Główny język publikacji
en
Tytuł rozdziału
Horn-TeamLog: A Horn Fragment of TeamLog with PTime Data Complexity
Rok publikacji
2013
Strony (od-do)
143-153
Numer rozdziału
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
Hasło encyklopedyczne
Konferencja
Indeksowana w Scopus
nie
Indeksowana w Web of Science Core Collection
nie
Liczba cytowań z Web of Science Core Collection
Nazwa konferencji (skrócona)
Nazwa konferencji
5th International Conference on Computational Collective Intelligence Technologies and Applications
Początek konferencji
Koniec konferencji
Lokalizacja konferencji
Kraj konferencji
Lista innych baz czasopism i abstraktów w których była indeksowana
Inne
System-identifier
454712
CrossrefMetadata from Crossref logo
Cytowania
Liczba prac cytujących tę pracę
Brak danych
Referencje
Liczba prac cytowanych przez tę pracę
Brak danych