Immunitet egzekucyjny (art. 1115 k.p.c.)
PBN-AR
Instytucja
Wydział Prawa i Administracji (Uniwersytet Warszawski)
Książka
Tytuł książki
Egzekucja sądowa w świetle przepisów z zakresu międzynarodowego postępowania cywilnego
Data publikacji
2016
ISBN
9788360833766
Wydawca
Ośrodek Naukowo-Szkoleniowy przy Krajowej Radzie Komorniczej ; Currenda
Publikacja
Główny język publikacji
pl
Tytuł rozdziału
Immunitet egzekucyjny (art. 1115 k.p.c.)
Rok publikacji
2016
Strony (od-do)
91-102
Numer rozdziału
4
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0.70
Hasło encyklopedyczne
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Konferencja
Indeksowana w Scopus
nie
Indeksowana w Web of Science Core Collection
nie
Liczba cytowań z Web of Science Core Collection
Nazwa konferencji (skrócona)
Nazwa konferencji
Egzekucja sądowa w Polsce w świetle przepisów z zakresu międzynarodowego postępowania cywilnego
Początek konferencji
2015-10-23
Koniec konferencji
Lokalizacja konferencji
Wrocław
Kraj konferencji
Polska
Lista innych baz czasopism i abstraktów w których była indeksowana
Cechy publikacji
Rozdział w książce
Chapter in a book
Inne
System-identifier
PBN-R:740702