Zabezpieczenie a zaspokojenie roszczenia (art. 731 k.p.c.)
PBN-AR
Instytucja
Wydział Prawa i Administracji (Uniwersytet Warszawski)
Książka
Tytuł książki
Iustitia est constans et perpetua voluntas ius suum cuique tribuendi. Księga Jubileuszowa z okazji X-lecia Samorządu Komorniczego w Apelacji Szczecińskiej
Data publikacji
2016
ISBN
9788360833728
Wydawca
Currenda
Publikacja
Główny język publikacji
pl
Tytuł rozdziału
Zabezpieczenie a zaspokojenie roszczenia (art. 731 k.p.c.)
Rok publikacji
2016
Strony (od-do)
149-161
Numer rozdziału
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
1.00
Hasło encyklopedyczne
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Cechy publikacji
Rozdział w książce
Chapter in a book
Inne
System-identifier
PBN-R:698914