"Wykorzystanie profesjonalnych studiów przypadków w dydaktyce zarządzania"
PBN-AR
Instytucja
Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
PL
Czasopismo
ORGANIZACJA I KIEROWANIE
ISSN
0137-5466
EISSN
Wydawca
DOI
URL
Rok publikacji
2015
Numer zeszytu
4
Strony od-do
191-203
Numer tomu
169
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0.83
Autorzy
Słowa kluczowe
EN
case study method, teaching, rigor-relevance
PL
studium przypadku, nauczanie, rigor-relevance
Open access
Tryb otwartego dostępu
Inne
Wersja tekstu w otwartym dostępie
Wersja opublikowana
Licencja otwartego dostępu
Inna
Czas opublikowania w otwartym dostępie
Razem z publikacją
Data udostępnienia w sposób otwarty
Streszczenia
Język
PL
Treść
Od lat badacze podejmują dyskusje na temat rozłamu między teorią a praktyką w naukach o zarządzaniu, którą postrzega się jako szkodliwą dla edukacji menedżerskiej. Na uczelniach są podejmowane próby reform programów i treści nauczania w celu zbliżenia tych dwóch obszarów. W tym kontekście na szczególną uwagę zasługuje metoda studium przypadku. Celem autorek jest przedstawienie koncepcji studium przypadku jako metody dydaktycznej oraz wskazanie, w jaki sposób stosowanie tej metody może przyczynić się do ponownego zbliżenia teorii i praktyki, a szczególnie transferu koncepcji rozwijanych na gruncie nauk o zarządzaniu do praktyki funkcjonowania organizacji.
Język
EN
Treść
For years researchers have attempted to solve dilemma of the split between theory and practice in management science, which is detrimental for management education. At universities,various reforms of teaching methods and programs’ content have been introduced in order to diminish the gap between both areas. In this respect special attention should be drawn to the case study method. Despite its’ widespread application, the universally accepted cannon of what is the case study is missing. The aim of this article is to present of the concept of case study method in teaching and indication of how this method may enhance the development of the bridge between theory and practice, especially the transfer of theoretical concepts into organizational practice. According to the authors the possibility of profiting form case study method depends on quality of prepared teaching materials and cultural determinants connected with teaching process and definition of the role of the educator and students.
Inne
System-identifier
21065