"W poszukiwaniu antykruchości systemu społeczno-ekonomicznego – zastosowania syntetycznego wskaźnika ALK"
PBN-AR
Instytucja
Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
PL
Czasopismo
EKONOMISTA
ISSN
0013-3205
EISSN
Wydawca
DOI
URL
Rok publikacji
2016
Numer zeszytu
1
Strony od-do
32-60
Numer tomu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
1.27
Słowa kluczowe
polski
Rozwój zrównoważony
Rozwój społeczno-gospodarczy
Równowaga ekonomiczna
Wskaźniki ekonomiczne
angielski
Sustainable development
Social economic development
Economic equilibrium
Economic indicators
Streszczenia
Język
PL
Treść
Artykuł przedstawia zastosowanie nowego syntetycznego wskaźnika równowagi społeczno-ekonomicznej dla Polski, zwanego wskaźnikiem ALK, do analizy i prognozy rozwoju społeczno-ekonomicznego w Polsce w okresie 1999–2015. Wskaźnik ten został skonstruowany, ponieważ tradycyjne miary rozwoju gospodarczego, takie jak dynamika PKB, tempo inflacji, saldo budżetu państwa itp., są niewystarczające dla oceny i prognozowania sytuacji społeczno-ekonomicznej, określającej warunki życia społeczeństwa. Wskaźnik ALK obejmuje cztery grupy wskaźników: dwie opisujące sytuację ekonomiczną (wewnętrzną i zewnętrzną) oraz dwie zawierające oceny sytuacji społecznej (sytuacja aktualna i przewidywania). Wskaźniki te są łączone w cztery zbiorcze indeksy, które są następnie agregowane w ogólny wskaźnik ALK. Miarodajność wskazań tego wskaźnika potwierdza jego wysoka korelacja z nastrojami społecznymi odzwierciedlającymi ocenę sytuacji społeczno-ekonomicznej kraju i kondycję psychiczną społeczeństwa. Autorzy przedstawiają analizę dotychczasowego rozwoju społeczno-ekonomicznego Polski opartą na wskazaniach tego wskaźnika. Wyniki analizy, interpretowane w kategoriach zrównoważonego rozwoju społeczno-ekonomicznego, są podstawą wniosków formułowanych pod adresem polityki społeczno-ekonomicznej państwa.
Język
EN
Treść
The paper presents a new composite Balanced Development Index (BDI), named “ALK Indicator”, applied to analyse and predict socio-economic changes in Poland during 1999–2015 period. This is done because traditional measures of economic development, such as GDP growth, infl ation, state budget etc., are insuffi cient for assessing and forecasting socio-economic situation of the country, shaping the living conditions of the society. There are four groups of indicators entering the composite BDI: two economic (internal and external) and two social (current situations and predictions). They are used to construct four intermediate indexes, which are aggregated into the general BDI. The validity of that index is proven by its high correlation with confi dence indicators refl ecting the assessments of socio-economic situation in the country and psychological condition of the society. The authors present the analysis of the past socio-economic development in Poland, based on this composite index. The results are interpreted in terms of balanced socio-economic development as guidelines for socio-economic policy.
Inne
System-identifier
21675