"Postawy pokolenia Y wobec działań marketingowych przedsiębiorstw"
PBN-AR
Instytucja
Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
PL
Czasopismo
Handel Wewnętrzny
ISSN
0438-5403
EISSN
Wydawca
Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur
DOI
Rok publikacji
2015
Numer zeszytu
4(357)
Strony od-do
317-327
Numer tomu
Organizacje, gospodarstwa domowe i samorządy na rynku zjednoczonej Europy
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0,62
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Słowa kluczowe
polski
pokolenie Y
generacja Y
młodzi konsumenci
marketing
reklama
Open access
Tryb otwartego dostępu
Otwarte czasopismo
Wersja tekstu w otwartym dostępie
Wersja opublikowana
Licencja otwartego dostępu
Inna
Czas opublikowania w otwartym dostępie
Razem z publikacją
Data udostępnienia w sposób otwarty
Streszczenia
Język
polski
Treść
Celem rozważań jest przedstawienie charakterystyki młodych ludzi, reprezentujących generację Y na rynku oraz określenie ich postaw wobec działań marketingowych przedsiębiorstw, z uwzględnieniem wybranego obszaru marketingu, tj. reklamy. Na potrzeby pracy przeprowadzono badanie jakościowe i ilościowe, zrealizowane w styczniu 2014 roku. Jednocześnie wyniki badań ilościowych odniesiono do analogicznego badania przeprowadzonego przez autora w roku 2004. Pokolenie określane mianem „pokolenia Y”, będące obecnie w wieku 13-33 lata, stanowi ponad 36% ludności Polski i odgrywa istotną rolę na rynku. Osoby należące do tej grupy wyróżniają się wśród innych pokoleń charakterystycznymi cechami, m.in.: dużą pewnością siebie, przedkładaniem jakości życia i doświadczenia życiowego nad posiadanie, wykształceniem i gotowością dalszego rozwoju, tolerancyjnością i otwartością na to, co inne. Generacja ta stanowi zasadniczą grupę docelową jako odbiorca większości dóbr konsumpcyjnych oraz wielu usług. Ważne jest zatem zrozumienie zwyczajów, stylu życia, postaw i preferencji zakupowych tej grupy. Wśród generacji Y reklama częściej wzbudza emocje negatywne niż pozytywne. Respondenci mają jasno sprecyzowane oczekiwania wobec reklam ‒ żądają konkretnych informacji o towarze i niewielu godzi się na nadużywanie w podkreślaniu jego zalet. Większość ankietowanych dostrzega zagrożenia płynące z reklamy. Jednak z drugiej strony reklama spełnia swoją rolę, gdyż konsumenci zachęceni przedstawionymi w niej informacjami dokonują pod ich wpływem zakupów. Artykuł ma charakter badawczy.
Inne
System-identifier
21671