Digital radio modem operating in a 433 MHz band with an innovative front-end circuit
PBN-AR
Instytucja
Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji (Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
EN
Czasopismo
Elektronika : Konstrukcje, Technologie, Zastosowania
ISSN
0033-2089
EISSN
2449-9528
Wydawca
Wydawnictwo Czasopism i Książek Technicznych Sigma Not Sp. z o.o.
DOI
Rok publikacji
2014
Numer zeszytu
6
Strony od-do
69--71
Numer tomu
55
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0.21
Autorzy
Słowa kluczowe
EN
wireless communication
wireless sensor networks
digital radio modem
industrial remote control
high-frequency front-end electronics
PL
radiowy modem cyfrowy
cyfrowa łączność radiowa
bezprzewodowe sieci czujników
radiowe sterowanie maszyn i urządzeń
układy front-end wysokiej częstotliwości
Streszczenia
Język
EN
Treść
This article describes the construction of an innovative, digital radio modem. The radio modem operates in a 433 MHz band, its throughput can be selected from 9.6 to 64 kbps and it has a novel front-end circuit for integrated RF receivers. The construction of this device was realised as part of the NC BiR no. 12331 project, whose objective was to build a digital radiocommunication platform that enabled the development of modern digital voice communication systems, automation systems and diagnostics of machines in coal mines. The radio modem, a fundamental element of a radio communication system, is an entirely proprietary solution and is based on the input signal correction circuit for integrated RF receivers that is described in patent no. PL-215148. Laboratory and operational tests showed that this solution can obtain very good operational parameters despite the cost-effective and low-power design.
Język
PL
Treść
W artykule zaprezentowano konstrukcję cyfrowego modemu radiowego pracującego w paśmie 433 MHz o szybkości przesyłu danych od 9,6 do 64 kbit/s z nowatorskim układem front-end dedykowanym dla scalonych odbiorników radiowych, która powstała w ramach projektu rozwojowego NC BiR nr 12331 dotyczącego budowy cyfrowej platformy radiokomunikacyjnej, umożliwiającej rozwój nowoczesnych systemów bezprzewodowej łączności głosowej oraz automatyki i diagnostyki maszyn w węglowym górnictwie podziemnym. Radiomodem, będący podstawowym elementem systemu łączności radiowej jest rozwiązaniem całkowicie autorskim i oparto go o układ korekcji sygnału wejściowego dla scalonych odbiorników radiowych opisany w patencie PL-215148. Jak wykazały testy laboratoryjne i eksploatacyjne zastosowany rozwiązanie umożliwiło uzyskanie bardzo dobrych parametrów parametrów użytkowych przy zachowaniu ekonomicznej i niskomocowej konstrukcji.
Cechy publikacji
original article
peer-reviewed
Inne
System-identifier
idp:082910
CrossrefMetadata from Crossref logo
Cytowania
Liczba prac cytujących tę pracę
Brak danych
Referencje
Liczba prac cytowanych przez tę pracę
Brak danych