Koncepcja udostępniania usług w chmurze obliczeniowej w transporcie morskim
PBN-AR
Instytucja
Wydział Nawigacyjny (Akademia Morska w Szczecinie)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
PL
Czasopismo
Logistyka
ISSN
1231-5478
EISSN
Wydawca
Instytut Logistyki i Magazynowania
DOI
Rok publikacji
2014
Numer zeszytu
3/2014
Strony od-do
5118-5125
Numer tomu
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
Słowa kluczowe
PL
Open access
Tryb otwartego dostępu
Otwarte repozytorium
Wersja tekstu w otwartym dostępie
Wersja opublikowana
Licencja otwartego dostępu
Creative Commons — Uznanie autorstwa-Niekomercyjne-Bez utworów zależnych
Czas opublikowania w otwartym dostępie
Po publikacji
Ilość miesięcy od publikacji
1
Data udostępnienia w sposób otwarty
Streszczenia
Język
PL
Treść
Wdrażanie nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych przyczynia się do systematycznego wzrostu bezpieczeństwa oraz efektywności we wszystkich rodzajach transportu, w tym w transporcie morskim. O ile wcześniej koncentrowano się głównie na udostępnianiu informacji, to rozwijane obecnie koncepcje dotyczą w coraz szerszym stopniu zagadnień udostępniania usług. W artykule przedstawiono wybrane zagadnienia dotyczące udostępniania usług w transporcie morskim w oparciu o technologię przetwarzania w chmurze. Przedstawiono koncepcję udostępniania usług w zakresie wspomagania decyzji nawigatorów opartą na tej technologii. Określono uwarunkowania oraz wstępną analizę możliwości realizacji.
Język
EN
Treść
The implementation of uptodate information and communication technologies contributes to the increase of safety and efficiency in all modes of transport, including shipborne trade. While previously the focus was on providing information, concepts increasingly developed today are concentrated on providing services. This article presents some issues of rendering services, based on cloud computing technology, that will meet demands of sea transport. The concept herein presented specifically refers to rendering services of navigators' decision support making use of cloud computing. Relevant factors are discussed and a preliminary analysis of possible implementation is made.
Cechy publikacji
original-article
Inne
System-identifier
article_1102_3730