Badania zmęczeniowe połączeń spawanych wysokowytrzymałej stali S960QL
PBN-AR
Instytucja
Wydział Inżynierii Mechanicznej (Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
pl
Czasopismo
Biuletyn Wojskowej Akademii Technicznej
ISSN
1234-5865
EISSN
Wydawca
Wojskowa Akademia Techniczna
DOI
Rok publikacji
2013
Numer zeszytu
1
Strony od-do
253-269
Numer tomu
LXII
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0.77
Autorzy
(liczba autorów: 3)
Pozostali autorzy
+ 1
Słowa kluczowe
pl
budowa i eksploatacja maszyn
połączenia spawane
wytrzymałość zmęczeniowa
stal S960QL
en
mechanical engineering and machinery maintenance
welded joints
fatigue limit
S960QL steel
Streszczenia
Język
pl
Treść
W artykule przedstawiono wyniki badań doświadczalnych i teoretycznych niskocyklowej trwałości zmęczeniowej połączeń spawanych stali S960QL stosowanej na stalowe konstrukcje spawane. Badaniom poddano złącza doczołowe, krzyżowe i z żebrem wzdłużnym. Największą trwałością cechuje się złącze doczołowe, a najmniejszą złącze krzyżowe. Zastosowany model obliczeniowy dobrze koresponduje z wynikami doświadczeń oraz pozwala bezpiecznie oszacować trwałość zmęczeniową dla naprężeń nominalnych powyżej 530 MPa.
Język
en
Treść
Abstract. This paper presents the results of experimental and theoretical research of the low-cycle fatigue strength of welded joints. There was investigated S960QL steel used on steel welded structures. Butt and cruciform joints and joints with a longitudinal rib were chosen for fatigue testing. Fatigue life is the highest in case of the butt joints and it is the lowest for the cruciform. Analytical model corresponds well to experimental results. In addition, the used model makes it possible to estimate safely fatigue life under nominal stresses being above 530MPa.
Cechy publikacji
ORIGINAL_ARTICLE
Inne
System-identifier
568883