Analiza dynamiczna mechanizmu wieloczłonowego na przykładzie specjalnych segmentów pływających
PBN-AR
Instytucja
Wydział Mechaniczny (Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
pl
Czasopismo
Biuletyn Wojskowej Akademii Technicznej
ISSN
1234-5865
EISSN
Wydawca
Wojskowa Akademia Techniczna
DOI
Rok publikacji
2013
Numer zeszytu
3
Strony od-do
171-194
Numer tomu
62
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
1,09
Autorzy
(liczba autorów: 2)
Słowa kluczowe
pl
prototypowy segment kasetowego mostu pływającego
modele sztywne
analiza numeryczna
eksperymentalna próba obciążenia
en
prototype segment of a cassette ribbon type floating bridge
rigid models
multibody analysis
experimental loading test
Streszczenia
Język
pl
Treść
Praca przedstawia dynamiczną analizę współdziałania elementów ruchomych mechanizmów wieloczłonowych pojedynczej kasety pływającej stanowiącej prototypowy segment mostu pontonowego. Pojedyncze kasety pływające połączone ze sobą za pomocą zespołu zamków mechanicznych tworzą most pływający typu wstęga. Każda kaseta zawiera elementy ruchome, na które składają się zespół zamków mechanicznych do łączenia kaset w różne układy konstrukcyjne oraz zespół dziesięciu mechanizmów teleskopowo-sprężynowych. W pracy omówiono analizę współdziałania mechanizmów ruchomych kasety w procesie napełniania elastycznego pontonu i otwierania kasety. Wyniki doświadczalnej próby obciążeniowej wykorzystano do doboru parametrów sztywności i tłumienia elementów symulujących oddziaływanie wody. Opisano metodykę badań oraz otrzymane wyniki analiz numerycznych mechanizmu wieloczłonowego pojedynczej kasety i zestawu dwóch kaset połączonych za pomocą złączy burtowych.
Język
en
Treść
The paper presents the dynamic analysis of interaction of moving mechanisms of the multi module single cassette which is the prototype segment of a cassette pontoon bridge. Individual floating cassettes, interconnected by means of a mechanical locks system, form a ribbon type floating bridge. The cassette contains moving parts, consisted of a system of mechanical locks used for organizing the cassettes into various engineering systems, and a system of ten telescopic-spring mechanisms. The paper discusses the multibody analysis of interaction of the moving mechanisms of the cassette in the process of filling the pontoon and opening the cassette. The results of the experimental loading test were used to select the parameters stiffness and damping of the elements simulating the impact of water. The research methodology and the results of numerical analyses of the multi-module mechanizm of the single cassette and a set of two cassettes connected with the use of joints were described.
Cechy publikacji
ORIGINAL_ARTICLE
Inne
System-identifier
605145