Doświadczalne badanie właściwości materiałowych warstwy wierzchniej dna łodzi typu Air-Boat
PBN-AR
Instytucja
Wydział Inżynierii Mechanicznej (Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
pl
Czasopismo
Górnictwo Odkrywkowe
ISSN
0043-2075
EISSN
Wydawca
"Poltegor - Instytut" Instytut Górnictwa Odkrywkowego
DOI
Rok publikacji
2014
Numer zeszytu
4-5
Strony od-do
242-244
Numer tomu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0,14
Autorzy
Streszczenia
Język
pl
Treść
Łodzie płaskodenne typu airboat przeznaczone są do poruszania się po terenach trudno dostępnych, podmokłych łąkach czy akwenach wodnych o nieznanym dnie. Aby uniknąć uszkodzeń konstrukcji dna stosowane są zewnętrzne warstwy ochronne wykonane z polietylenów. Niniejszy artykuł przedstawia badania właściwości materiałowych warstwy wierzchniej wykonanej z PE1000 przy różnych temperaturach pracy.
Język
en
Treść
The flat – bottomed vessel – airboats are designed to move through hard to reach areas, swamps or areas of water, where the bottom is unknown. To avoid damage to the construction of the bottom are used the outer protective layers made of polyethylene. This paper presents the experimental investigation of material properties of the top layer made from PE1000 in the different temperatures.
Cechy publikacji
ORIGINAL_ARTICLE
Inne
System-identifier
610443