Eksperymentalne i numeryczne badania zestawu modułów pływających mostu prototypowego
PBN-AR
Instytucja
Wydział Inżynierii Mechanicznej (Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
pl
Czasopismo
Logistyka
ISSN
1231-5478
EISSN
Wydawca
Instytut Logistyki i Magazynowania
DOI
Rok publikacji
2014
Numer zeszytu
4
Strony od-do
2799-2807
Numer tomu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0,36
Autorzy
(liczba autorów: 2)
Słowa kluczowe
pl
łańcuch kinematyczny
mosty prototypowe
mosty pływające
en
kinematic chain
prototype bridges
floating bridges
Streszczenia
Język
pl
Treść
Przedmiotem pracy jest badanie wytrzymałości odcinka prototypowego mostu pontonowego. Podstawowa część składowa pojedynczego segmentu to wodoszczelna kaseta zawierająca powłokę (ponton). Po napełnieniu powłoki powietrzem zapewnia ona wymaganą siłę wyporu. Kaseta, w której znajduje się powłoka, posiada ruchome dno. Mosty pontonowe budowane są z gotowych, powtarzalnych segmentów i wykorzystuje się jako doraźne przeprawy tymczasowe. Celem pracy było zbudowanie modelu numerycznego fragmentu łańcucha kinematycznego pontonów mostu pływającego, wykonanie obliczeń statycznych za pomocą metody elementów skończonych MES, wykonanie analizy dynamicznej metodą multibody. W obliczeniach użyto obciążenia identycznego jak w badaniach poligonowych.
Język
en
Treść
The object of the paper is strength analysis of a pontoon bridge prototype section. The main part of a single segment is a waterproof cassette which contains a elastic pontoon. After the filling with the air, the pontoon assures the required buoyancy. The cassette, in which the pontoon is located, has a movable bottom. Prototype floating bridges are built of ready-to-use repeatable segments and they may be used as temporary crossings. The purpose of the paper is to build a numerical model of a kinematic chain as a part of the pontoon bridges as well as to carry out calculations both in the range of statics with the use of a finite element method (FEM) and in the range of dynamics with the use of a multibody method. The numerical analysis were used with different sets of loads (the same as in field test).
Cechy publikacji
ORIGINAL_ARTICLE
Inne
System-identifier
610493