Właściwości smarne olejów roślinnych jako potencjalnych baz środków smarowych
PBN-AR
Instytucja
Instytut Technologii Eksploatacji
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
polski
Czasopismo
TRIBOLOGIA
ISSN
0208-7774
EISSN
Wydawca
Stowarzyszenie Inżynierów Techników Mechaników Polskich (SIMP)
DOI
Rok publikacji
2015
Numer zeszytu
5/2015
Strony od-do
109 - 119
Numer tomu
263
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Słowa kluczowe
polski
oleje roślinne, właściwości przeciwzużyciowe, właściwości przeciwzatarciowe, ślad zużycia
angielski
vegetable oils, antiwear properties, extreme-pressure properties, wear scar
Streszczenia
Język
polski
Treść
Przedstawiono wyniki badań właściwości smarnych olejów roślinnych jako potencjalnych baz dla środków smarowych. Były to oleje surowe i rafinowane, nie zawierające dodatków uszlachetniających. Dla porównania zbadano takie same właściwości mineralnego oleju maszynowego L-AN 46. Oceniono właściwości przeciwzużyciowe i przeciwzatarciowe olejów przy wykorzystaniu aparatu czterokulowego oraz testera T-02, dla skojarzenia stal-stal. Po badaniach tribologicznych wykonano analizę powierzchni śladów tarcia. Stwierdzono, że oleje roślinne zapewniały wyższą ochronę przecizużyciową i przeciwzatarciową węzła tarcia niż olej mineralny. Mogły stanowić bazę dla biodegradowalnych środków smarowych.
Cechy publikacji
Oryginalny artykuł naukowy
Inne
System-identifier
PX-5774d47cc2dc099a38928959